Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

nienienie
00:16
Reposted frombethgadar bethgadar vialifeless lifeless
nienienie
00:16
nienienie
00:15
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
nienienie
00:15
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
nienienie
00:15
1526 5e25 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialifeless lifeless
nienienie
00:14
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
nienienie
00:14
9598 3a68 500
Reposted fromZircon Zircon vialifeless lifeless
nienienie
00:14
nienienie
00:14
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaladziewczynka maladziewczynka
nienienie
00:14
nienienie
00:14
0216 f4b6
nienienie
00:14
nienienie
00:14
0139 932a 500
Reposted fromlaters laters viamaladziewczynka maladziewczynka
nienienie
00:13
nienienie
00:13
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaladziewczynka maladziewczynka
nienienie
00:13
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless
nienienie
00:13
6351 00fb
Reposted fromscorpix scorpix vialifeless lifeless
nienienie
00:13
7468 0558 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
nienienie
00:13
nienienie
00:12
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl