Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2016

nienienie
08:11
A man who reads ... sexy as hell! Too...much.....sexy....I can't even...
Reposted frombookaholic bookaholic viaxvou xvou
nienienie
08:11
Wiesz co najbardziej boli? Gdy idziesz w te same miejsca, bez tych samych ludzi.
— internet
Reposted frompsycha psycha viaxvou xvou

August 18 2016

nienienie
23:14
nienienie
23:14
8309 9a0e
nienienie
23:14
nienienie
23:14
8108 9fa1 500
Reposted frombirke birke viadoubleespresso doubleespresso
nienienie
23:14
nienienie
23:14
nienienie
23:13
9224 910f
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viaxvou xvou
nienienie
23:13
Reposted frombluuu bluuu viaxvou xvou
nienienie
23:13
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viaxvou xvou
nienienie
23:12
3549 7506 500
Reposted fromrol rol viaxvou xvou
nienienie
23:12
Masz czasem wrażenie, że niektóre dni trwają pięć lat, a inne kończą się w minutę?
— Morgan Matson
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaxvou xvou
nienienie
23:12
5084 4622 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
nienienie
23:12
9118 02cb
23:12
6928 6372 500
nienienie
23:12
3129 022f
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
nienienie
23:11
4169 0c2e
“ Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj. ” — Julian Tuwim - "Erotyk"
nienienie
23:11
(...) ale jedno wiem na pewno - że cię mocno kocha i że zawsze będzie przy tobie
— #rozmowynocą
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

August 17 2016

nienienie
09:06
6668 bf68 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl