Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

17:28
5965 f164
nienienie
17:22
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
nienienie
17:21

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
17:18
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

nienienie
17:18
nienienie
17:18
0630 f4f3
Reposted fromlaluna laluna viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
17:17
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

June 26 2015

nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
nienienie
12:03
1552 4ce6 500
Reposted fromfub fub vialifeless lifeless
12:03
12:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl