Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2016

nienienie
17:02
1901 eafc
Reposted frombluuu bluuu viahoneybunny honeybunny
nienienie
17:02
3906 e1ed
Mornings.
nienienie
17:02
7318 f835
nienienie
17:02
9684 6acf
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahoneybunny honeybunny
nienienie
17:01
5052 ef4c
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacats cats
nienienie
17:01
3343 7a15
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viavxcq vxcq
nienienie
17:01
4181 6a3f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
17:01
Donoszę ci, że rano wstałem i nie ma niczego tu, na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
nienienie
17:01
nienienie
17:00
5282 2cf4
nienienie
17:00
3749 3fda
nienienie
17:00
Czuję, że im bardziej się oddalasz, tym bardziej pragnę byś był blisko.
— Katarzyna Wołyniec
nienienie
17:00
czwarteczek
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
nienienie
17:00
5781 b5f6 500
Reposted fromkerio kerio viacats cats
nienienie
16:59
"Mała, pamiętasz, jak odpisywałaś na jego wiadomości szybciej, niż zdążył je napisać? Pamiętasz, jak odkładałaś wszystko na bok, gdy do ciebie dzwonił? A pamiętasz, jak rzucałaś wszystko i pędziłaś na spotkanie z nim, licząc, że będzie na ciebie czekał? No właśnie. Nie ma czegoś takiego, jak "brak czasu". Wszyscy mamy go tyle samo. Jest tylko coś takiego, jak "lista priorytetów". On był na szczycie twojej, zaś ty u niego mieściłaś się gdzieś pomiędzy rozrywką a obowiązkami." - Listy do Małej / Mira
nienienie
16:59
9054 1c97 500
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viavxcq vxcq

November 24 2016

nienienie
04:47
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem aż do siedemdziesiątki. 
— Benjamin Franklin
Reposted fromhabae habae viahoneybunny honeybunny
nienienie
04:47

Martwimy się o jutro jakbyśmy mieli je obiecane

— Piotr Kropisz
04:47
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadiscloosure discloosure
nienienie
04:47
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl