Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

19:16
nienienie
19:16
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viamaladziewczynka maladziewczynka
nienienie
19:15
nienienie
19:15
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi vialifeless lifeless
nienienie
19:15
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialifeless lifeless
nienienie
19:14

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko...

— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty
19:14
6304 7d4a 500
Reposted fromRaphayella Raphayella vialifeless lifeless
19:14
7456 09d1 500

sixpenceee:

If only.

nienienie
19:13
19:13
3017 c1a3 500

hauntedbystorytelling:

The annual penny farthing bicycle race ~ Herne Hill velodrome, South London, 1937 [Keystone France]

related post, here

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vialifeless lifeless
nienienie
19:13
Bo miłość, to taki standard,
taki cud i miód, evergreen.
Ile jest ten serca stan wart
wiem, bo co rano się budzę z nim.

Bo miłość, to taki temat
do śpiewania na głosy dwa.
By przed nim zwiać rady nie ma,
więc improwizuj go tak, jak ja!
— Wojciech Młynarski, "Taki cud i miód"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
19:13
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish via169cm 169cm
nienienie
19:13
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl via169cm 169cm
nienienie
19:12
0986 bccd 500
1971r. 
nienienie
19:12
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
nienienie
19:12
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
nienienie
19:12
nienienie
19:12
nienienie
19:11
3763 8d44
nienienie
19:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl