Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

nienienie
22:02
One of the risks of being quiet is that other people can fill your silence with their own interpretation: You’re bored. You’re depressed. You’re shy. You’re stuck up. You’re judgmental. When others can’t read us, they write their own story—not always one we choose or that’s true to who we are
— S. Dembling // The introvert’s way
nienienie
22:00
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
nienienie
21:59
5352 0d3a
nienienie
21:59
3150 4baa 500
nienienie
21:59
5335 b0e7 500
nienienie
21:59
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
nienienie
21:59
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
nienienie
21:58
nienienie
21:58
3796 674d
Isn't it?
21:58
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

21:58
3030 c878 500

M. Hłasko

nienienie
21:57
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
21:57
nienienie
21:57
5522 511d
Reposted fromem82 em82 viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
21:56
3086 272b 500
nienienie
21:49
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
21:49
6581 559c 500

nevergoingbackthere:

idk-maan:

me snapping out of a depressive episode, trying to clean up the mess

LoL this feels like me rn

nienienie
21:48
6023 7809 500
Reposted fromTank Tank viadreamadream dreamadream
nienienie
21:46
5898 613d
nienienie
21:44
-Wszyscy dziś w takim biegu, a Pani? Pani nigdzie się nie śpieszy?
-Nie
-Czemu?
-Na mnie nikt nie czeka.
— znalezione
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl