Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

22:51
7051 1914 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
22:51
7048 90f5 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
nienienie
22:51

avoidantrunnerfive:

“i can’t go downstairs, there are people there” sounds like a completely logical statement until you try to explain it to someone who doesn’t have any kind of anxiety

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
nienienie
22:50
6834 caf7 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaxannabelle xannabelle
nienienie
22:50
0331 e6a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
22:50
3984 f7d3 500

dietmountainmadewka:

big ben just fucking explodes

one can hope

nienienie
22:49
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
22:49

starsinursa:

me, as a kid: i can’t wait til i’m an adult so i can stay up late EVERY NIGHT

me, as an adult, crawling into bed at 6:30 pm: oh thank god

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
22:49
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
nienienie
22:48

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
nienienie
22:47
3155 6d24 500
Reposted fromNekoii Nekoii viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
22:47

Reposted fromcarly carly viapersona-non-grata persona-non-grata
22:47
8716 d36e 500

disclosinq:

mahrble:

+

D I S C L O S I N Q

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
nienienie
22:47
8321 d9df
Reposted frompiehus piehus viasmutnazupa smutnazupa
22:24
8699 454c 500

oceanum-cessabit:

L I F E  ☮M A N T R A

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:24
It’s alright if you’re still searching for yourself. It’s okay if you have yet to find your big life’s purpose. The important thing is that you haven’t stopped looking.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
22:24
9909 8b6a 500

humanoidhistory:

Amazing Pluto, observed by the New Horizons probe on July 14, 2015.

nienienie
22:24
2532 0921 500
Reposted fromTankistD TankistD viaxannabelle xannabelle
nienienie
22:23
Bo nie chcę,  czekać aż mnie zechcesz,  aż zechcesz mnie, znów mieć.
— Margaret
nienienie
22:23
3675 20ab 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl