Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

nienienie
20:43
4894 35bf 500
Reposted from3ch0 3ch0 viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
20:43
20:43
nienienie
20:41
nienienie
20:41
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
nienienie
20:41


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
nienienie
20:41
0705 c012
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
nienienie
20:41
nienienie
20:41
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
20:41
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
20:40
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
20:40
nienienie
20:40
7368 9224
Reposted frommisza misza viainsanedreamer insanedreamer
20:40

May 08 2017

nienienie
20:49

05/05/2017r

Czy tylko ja mam ostatnio tak przesrane życie ? 

Cokolwiek chce, wszystko z czymś koliduje, więc wychodzi na to ,że w końcu nic nie mogę. 

Chcę wyjechać, ale muszę zostać, poczucie obowiązku mi nie pozwala. Niezdecydowanie, wieczne, chce, ale nie mogę. Może mogę, ale nie chcę ? nie chcę bo ? bo się boję ? bo.. bo co ? 

Walczę sama z sobą i nie mogę dojść do ładu, kiedy to się skończy, bo jak na razie widzę tylko od paru miesięcy jeden wielki nieporządek, na pewno nie szybki koniec. 

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
20:49
nienienie
20:49
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viadoubleespresso doubleespresso
nienienie
20:49

I'm underground. I fell down.
I'm freaking out, where am I now?
Upside down and I can't stop it now.
It can't stop me now.

Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
nienienie
20:48
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viahoneybunny honeybunny
nienienie
20:48
1594 8c0f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl