Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

nienienie
11:15
0555 21e6 500
Wołowiec.
fot: Monika Łapińska‎
nienienie
11:14
6850 6940 500
nienienie
11:14
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate vialifeless lifeless
nienienie
11:14
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic vialifeless lifeless
nienienie
11:14
2728 6938
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeless lifeless
nienienie
11:14
6665 d082 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
nienienie
11:14
4454 6bbb 500
Reposted fromLunarr Lunarr viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
nienienie
11:13
3854 fe00 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viamaladziewczynka maladziewczynka
nienienie
11:13
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
nienienie
11:13
nienienie
11:12
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
nienienie
11:12
11:12
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

nienienie
11:12
5776 cf0b 500
- Zdzisław Beksiński
nienienie
11:12
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
11:12
8473 acf0 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
11:12
nienienie
11:11
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
11:11
nienienie
11:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl